КАИ ажылдакчыларының рейдизи

Тывада эзирик чолаачылар-биле демисел уламчылап турар. Эрткен дыштаныр хүннерде КАИ ажылдакчылары республика иштинге «Эзирик чолаачы» деп ээлчеглиг хыналда рейдини чоруткан. 3 хонуктуң дургузунда 52 кижи туттурган, оларның алдызы херээжен улус болган.


16.07.19

– В Туве по итогам 2018 года объём производства сельского хозяйства увеличился на 5,2 процента


– В Бай-Тайгинском районе ученые исследовали труднодоступные аржааны


– Сегодня Серебряный призёр вторых Европейских игр по самбо Саян Хертек проведёт бесплатную тренировку


• Архив выпусков

16.07.19

Суггур чаъстарның уржуундан Хөндергей сумузунда 77 бажыңнарны суг алган.


Наадым байырлалында мурнакчы малчыннарны шаңнап, мактаан.


Наадымда 350 кил кара-мүннү хайындырып кылган.


«Тергиин өг» деп мөөрейге Бай-Тайга кожуун тиилээн.


• Архив выпусков