«Кызыл – арыг-силигнин болгаш корум чурумнун девискээри»

«Кызыл – арыг-силигнин болгаш корум-чурумнун девискээри» деп мөөрейде найысылалдың 98 албан-организациялары, чурттакчылары идепкейлиг киржип турар. Мөөрейниң киржикчилериниң чараш, чогаадыкчы ажылдары хой санныг. Күрунениң эрге-чагырга черлериниң девискээлеринин чаагайжыдылгазы болгаш чечектер тараан шолчугештерден эгелээш, хууда чуртталга бажыңнарнын ишти-даштының чаагайжыдылгазы дээш оон-даа оске.


19.04.19

В Кызыле продолжается аккарицидная обработка


Верховный Хурал принял закон «Валежника»


Сегодня в Минтруде награждают детей


• Архив выпусков

19.04.19

ТКУ-ниң көдээ ажыл-агый факультединиң студентилериниң малчын аалдарга эрттирип турганы бүдүрулге практиказы доозулган.


Тываның удуртулгазы келир одалга сезонунга бо үеден эгелеп белеткени берген.


Тываның Баштыны Шолбан Кара-оол ревизорларга республиканың кулаа дыннавас уруглар өөренип турар ийи школа-интернадын хынаарын дааскан.


Аргали деп бедик даг хуналарының Моолдан Тываже часкы миграциязы эгелээн.


• Архив выпусков