Хоочуннуң элбек дүжүдү

Бо хүннерде огород, дача ээлериниң эн-не чымыштыг дүжүт ажаалдазы чоруп турар. Ногаажыларның бирээзи, хоочун тудугжу, 20 ажыг чыл дургузунда кат-чимистиг сад остуруп келген Сарыг-оол Санчыевич Кууларның дүжүдун бистиң тырттырар бөлүүвус сонуургап четкен.


19.04.19

В Кызыле продолжается аккарицидная обработка


Верховный Хурал принял закон «Валежника»


Сегодня в Минтруде награждают детей


• Архив выпусков

19.04.19

ТКУ-ниң көдээ ажыл-агый факультединиң студентилериниң малчын аалдарга эрттирип турганы бүдүрулге практиказы доозулган.


Тываның удуртулгазы келир одалга сезонунга бо үеден эгелеп белеткени берген.


Тываның Баштыны Шолбан Кара-оол ревизорларга республиканың кулаа дыннавас уруглар өөренип турар ийи школа-интернадын хынаарын дааскан.


Аргали деп бедик даг хуналарының Моолдан Тываже часкы миграциязы эгелээн.


• Архив выпусков