Сиген кезикчилериниң мөөрейи

Эрткен дыштаныр хүннерде, Улуг-Хем кожууннуң Көк-Чыраа деп черге, чылдың эртип турар сиген кезикчилериниң аразынга мөөрей эрткен. Бо чылын Улуг-Хем, Чаа-Хөл, Мөнгүн-Тайга болгаш Кызыл кожууннардан ниитизи-биле 18 командалар киришкен. Ол ышкаш, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң — Чазак кежигуннеринин командалары база мөөрейге идепкейлиг киришкен.


26.04.18

В библиотеке имени Пушкина состоялся республиканский конкурс стихов «Цена победы».


В школе-интернате для детей с нарушениями слуха открыли учебную мастерскую по ремонту обуви.


В Национальном парке состоялся республиканский слёт школьных лесничеств «Лес и человек».


• Архив выпусков

26.04.18

Бо хүннерде Кызыл-Кара-Хаак суурларның төөгүзүнде бир-ле дугаар Бии-Хемни кежир улуг ковурүгнүн аждыыышкыны болур.


Россияның школаларынга 9-ку класстарның күрүнениң түннел аттестациязынга шенелде шылгалдалар эрткилээн


Джазмен Калил Уилсон биле Санкт-Петербург хоорайнын талантылыг пианизи Константин Хозанович концердин бараалгаткан.


Бай-Тайга кожууннуң Цаган-Шибету болгаш Шапшал сыннарында школачыларның Туриадазы уламчылап турар.


• Архив выпусков