Сиген кезикчилериниң мөөрейи

Эрткен дыштаныр хүннерде, Улуг-Хем кожууннуң Көк-Чыраа деп черге, чылдың эртип турар сиген кезикчилериниң аразынга мөөрей эрткен. Бо чылын Улуг-Хем, Чаа-Хөл, Мөнгүн-Тайга болгаш Кызыл кожууннардан ниитизи-биле 18 командалар киришкен. Ол ышкаш, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң – Чазак кежигуннеринин командалары база мөөрейге идепкейлиг киришкен.


22.03.19

Алтай, Тува и Карелия получат 90 млн рублей на создание визит-центров экотуризма


Подделка документов


Социальный картофель


Назначен новый председатель РО «Педагогическое общество России»


• Архив выпусков

22.03.19

Тыванын 1055 доозукчу класстарынын оореникчилери Чангыс аай куруне шылгалдарынга шенелдени эрткен.


Эрзин кожуунга март эгезинде социал патронаж уезинде кээргенчиг байдалга чааскаан чурттап турган кырган-аваны илереткен.


Кок-оол аттыг национал театр аныяктарны культурага ооредир.


Март 30-де Санкт-петербургка тыва чурукчу Ольга Ондарнын «Окраины» деп делгелгези ажыттынар.


Оорлаан машинаны буруткедип тургаш туттурган.


Суд даргаларын томуйлаан.


• Архив выпусков