Чөпшээрел чок спирт

Апрель 12-де дүъш соонда, 2 шак үезинде Кызылдың ГИБДД инспекторлары, экономиктиг айыыл чок чорук болгаш коррупцияга удур килдистиң ажылдакчылары оон мурнунда алган оперативтиг дыннадыын хынаары-биле Фрунзе кудумчузунга бар чыткан чуък автомашиназын тургузупканнар.


22.05.18

В Туву прибыл начальник Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федор Семенков.


Проблемы и перспективы развития коренного малочисленного народа Сибири тувинцев-тоджинцев обсудили на круглом столе в Тодже.


• Архив выпусков

22.05.18

Тожу кожууннуң Тоора-Хемге «Сибирьниң биче буурай чоннарының база ивижилерниң амгы үеде тургустунуп турар чидиг айтырыглары, келир үеде хөгжүлдези» деп темага төгерик стол болган.


Томск хоорайга кикбокска Россияның бирги чери дээш маргылдаа болган. Чемпионатка чурттуң 48 регионнарындан 400 ажыг спортчулар демисешкен. Тываның спортчулары 3 алдын, 2 мөңгүн болгаш 11 хүлер медальдарлыг чанып келген.


• Архив выпусков