Медээ 19 06 17


19.06.17

Бо хүннерде Тывага туризмни хөгжүдер дугайында төгерик столду эрттиген. Ооң ажылынга ук адырыны хөгжүдеринге сонуургалдыг болгаш дорт хамаарылгалыг база харыысалгалыг 30 хире кижи киришкен.


ТР-ниң культура яамызының «Көдээ черлерге 10 культура одаглары» деп төлевилели уламчылап турар. Амгы үеде Барыын-Хемчик кожууннуң Дөн-Терезин суурда 150 олуттуг культура бажыңының чаартылгазы дооступ турар.


Найысылал Кызылга «Хүреш» стадионунга бүгү-делегейде улуг хөгжүлдени алган холушкак хевирниң бокс, кик-бокс база хүреш аргаларын ажыглап тургаш тиилелеге чедип алыр ММА маргылдаазын бир-ле дугаар Тывага эрттирген.


Июнь 22-ге чедир каш хонук дургузунда республиканың девискээринге агаарның температуразы 35 градус чедир көдүрлүп, кааң болгаш ышкам агаар уламчылаарын долгандыр турар агаар-бойдусту хайгаараар болгаш гидрометереология талазы-биле Тывада төп дыңнадып турар.


24.06.18

Сегодня в Туве начнутся мероприятия, посвящённые Дню молодёжи.


Сегодня в Центре тувинской традиционной культуры и ремёсел продолжится конкурсная программа симпозиума «Хоомей – феномен культуры народов ЦА».


Завтра в Кызыле начнётся масштабный семинар по бальнеотуризму.


Продолжается приём заявок на ежегодный конкурс по благоустройству «Цветущий Кызыл».


На левобережных дачах уничтожены заросли дикорастущей конопли.


В Туве снижается количество случаев укуса клещами. В течение недели случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировано.


• Архив выпусков

24.06.18

Республиканың макроэнономиказы өзулдеде.


Улуг-Хемде ажыл чоктарны түр када ажылдарже хаара туткан.


Абитурентилерге дыңнадыг.


Наркотиктерге удур демисел уламчылап турар.


• Архив выпусков