Медээ 19 06 17


19.06.17

Бо хүннерде Тывага туризмни хөгжүдер дугайында төгерик столду эрттиген. Ооң ажылынга ук адырыны хөгжүдеринге сонуургалдыг болгаш дорт хамаарылгалыг база харыысалгалыг 30 хире кижи киришкен.


ТР-ниң культура яамызының «Көдээ черлерге 10 культура одаглары» деп төлевилели уламчылап турар. Амгы үеде Барыын-Хемчик кожууннуң Дөн-Терезин суурда 150 олуттуг культура бажыңының чаартылгазы дооступ турар.


Найысылал Кызылга «Хүреш» стадионунга бүгү-делегейде улуг хөгжүлдени алган холушкак хевирниң бокс, кик-бокс база хүреш аргаларын ажыглап тургаш тиилелеге чедип алыр ММА маргылдаазын бир-ле дугаар Тывага эрттирген.


Июнь 22-ге чедир каш хонук дургузунда республиканың девискээринге агаарның температуразы 35 градус чедир көдүрлүп, кааң болгаш ышкам агаар уламчылаарын долгандыр турар агаар-бойдусту хайгаараар болгаш гидрометереология талазы-биле Тывада төп дыңнадып турар.


22.02.18

Расходы на медицинскую помощь за счет средств обязательного медицинского страхования увеличились в этом году на 22 %.


К международному Дню родного языка в центре русской культуры состоялся фестиваль «Радуга родных языков».


В 16 лицее Кызыла прошла встреча ветеранов Ассоциации боевых действий и бойцов спецподразделений специального назначения и быстрого реагирования со школьниками.


• Архив выпусков

22.02.18

Тываның альпинизм Федерациязы биле «Убса-Нур» ыйгылаажының альпинистери Мөңгүн-Тайгаже үнүүшкүннү кылган.


Кызылда орус культура төвүнге «Төрээн дылдарның челээжи» деп фестиваль болган.


Тываның «Хөглүг, баштактар клуву» делегей чергелиг КВН «Азия» фестивалының 20 чылдаанынга киржир.


• Архив выпусков