“Ажык чугаа” РФ-тиң Күрүне Думазының депутады Ооржак М.Д. (эфир: 28.06.17)

РФ-тин Күрүне Думазынын депутады Мерген Дадар-оолович Ооржак 2016 чылда ТР-ниң 32 дугаар соңгулда участогундан Россияның парламентизинче соңгуттурган. Бо эрткен дамчыдылгага ол бо үениң дургузунда кылып чоруткан ажыл-ижин, келир үеде боттандырар сорулгалары-биле таныштырган.


22.03.19

Алтай, Тува и Карелия получат 90 млн рублей на создание визит-центров экотуризма


Подделка документов


Социальный картофель


Назначен новый председатель РО «Педагогическое общество России»


• Архив выпусков

22.03.19

Тыванын 1055 доозукчу класстарынын оореникчилери Чангыс аай куруне шылгалдарынга шенелдени эрткен.


Эрзин кожуунга март эгезинде социал патронаж уезинде кээргенчиг байдалга чааскаан чурттап турган кырган-аваны илереткен.


Кок-оол аттыг национал театр аныяктарны культурага ооредир.


Март 30-де Санкт-петербургка тыва чурукчу Ольга Ондарнын «Окраины» деп делгелгези ажыттынар.


Оорлаан машинаны буруткедип тургаш туттурган.


Суд даргаларын томуйлаан.


• Архив выпусков