Ие-чаштың капиталы саазын кырында бе?

Сөөлгү үеде ие-чаштың капиталы чүгле саазын кырында акша-хөреңгиже шилчий берген. Бо хүннерге чедир бир чамдык иелер хоойлуда көрдүнген ие-чаштың капиталын агар санынче шилчидип чадашкан. Билдинмес нарын, хөй оранныг саннарже шилчий берген айтырыгны бистиң тыртырар бөлүүвүс сайгарып көөрун оралдашкан.


25.04.18

По всей стране началась весенняя призывная компания. В военном комиссариате республики состоялась первая отправка в Вооружённые силы России.


12 учащихся Республиканской школы искусств имени Ростислава Кенденбиля приехали с Всероссийского конкурса музыкантов и художников с победами.


В Кызыле завершился конкурс среди школьников «Почетный караул».


• Архив выпусков

25.04.18

Апрель 22-де Бай-Тайга кожууннуң Кара-Хөл сумузунуга назы четпээн бичии оол кадыр хаядан андарылгаш чок болган.


Чазак даргазы Шолбан Кара-оол кожуннарның чагырга даргалары биле видеохарылзаа таварыштыр часкы хову ажылдарының айтырыгларын сайгарып чугалашкан.


Бөгүн Кызылга школачылар аразынга «Хүндулүг таңныыл» деп мөөрей болган.


• Архив выпусков