Медээлер Тыва черде 08 11 2017

-Бо хүн Ключевая кудумчузунунда хуузунда чер бажыңга өрт болган.
-Республиканың девискээринде агаарның температуразы эртен кежээ чавызап, хүндүскү үеде 3-4 градус чедир чылып, оруктарга тайгактап, чолаачыларга берге байдалды тургускан.
-Бөгүн Кызылдың тудуг техникумунга 15 ортумак профессионал өөредилге черлериниң башкылары регионалдыг WORDSKILS деп мөөрейниң эксперди болур дээш шылгалдаларны эрткен.


22.11.17

Как избежать квартирных мошенников при покупке квартиры. Советы Росреестра Тувы.


По данным последней сельскохозяйственной переписи в республике насчитывается более 220 верблюдов.


Я – гражданин, избиратель! В Национальной библиотеке имени Пушкина состоится молодежный квест.


• Архив выпусков

22.11.17

Республиканың найысылалы Кызылда дүшкен улуг харны коммунал ажыл-агыйлары хүн-бүрүде аштап-арыглап турар.


ТКУ-ниң ректору Ольга Хомушку биле ТР-ниң көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыды Эртине Даңзы-Белек олар аразында кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага аттарын салган.


Сумога 2 дакпыр Европа чемпиону, 3 дакпыр Россия чемпиону Даңгыт-оол Начынга аар өртектиг операция эрттеринге акша-хөреңги негетинип турар.


Бо чылын тыва көрүкчүлерниң ынак дамчыдылгазы «Хөгжүмнүг байыр» үндезилеп, тургустунгандан бээр 25 чыл юбилейин демдеглеп турар.


• Архив выпусков