Медээлер 09 11 17


Бөгүн ноябрь 9-та Бүгү Россияда хамаадыларның амыр-дыжын камгалап тургаш чок болган полиция ажылдакчыларының сактыышкын хүнүн демдеглеп турар.


Бо хүннерде Барыын-Хемчик кожууннуң төвү Кызыл-Мажалыктан — Эрги-Барлык суурга чедир 13 км орукту чаартыр септээр ажылдар уламчылап турар.


Найысылалдың кудумчуларында электри чырыын чаартып эгелээн.


Кызылдың чурттакчызы Юрий Монгуш улусчу дружина кежигүннеринче ат-сураглыг тыва мөгелерни база киириштирерин сүмелеп турар.


22.11.17

Как избежать квартирных мошенников при покупке квартиры. Советы Росреестра Тувы.


По данным последней сельскохозяйственной переписи в республике насчитывается более 220 верблюдов.


Я – гражданин, избиратель! В Национальной библиотеке имени Пушкина состоится молодежный квест.


• Архив выпусков

22.11.17

Республиканың найысылалы Кызылда дүшкен улуг харны коммунал ажыл-агыйлары хүн-бүрүде аштап-арыглап турар.


ТКУ-ниң ректору Ольга Хомушку биле ТР-ниң көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыды Эртине Даңзы-Белек олар аразында кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага аттарын салган.


Сумога 2 дакпыр Европа чемпиону, 3 дакпыр Россия чемпиону Даңгыт-оол Начынга аар өртектиг операция эрттеринге акша-хөреңги негетинип турар.


Бо чылын тыва көрүкчүлерниң ынак дамчыдылгазы «Хөгжүмнүг байыр» үндезилеп, тургустунгандан бээр 25 чыл юбилейин демдеглеп турар.


• Архив выпусков