Медээлер 10 11 17


Россияның Онза байдалдар министерствозунунң Тывада Эргелели Эрзин кожууннуң качык сумузунга орука автомашина үрелгеш, когараан 6 кижини камгалап алган.


Россия Федерациязының Чазаа 2020 чылдың октябрь 1-ден 31-ге чедир Бүгү Россия чергелиг чизе ажылын чорудар талазы-биле айтыышкыны үндүрген.


Тываның тудуг техникумунда ортумак өөредилге черлериниң башкыларның мергежилин бедидер курстар эгелээн.


22.11.17

Как избежать квартирных мошенников при покупке квартиры. Советы Росреестра Тувы.


По данным последней сельскохозяйственной переписи в республике насчитывается более 220 верблюдов.


Я – гражданин, избиратель! В Национальной библиотеке имени Пушкина состоится молодежный квест.


• Архив выпусков

22.11.17

Республиканың найысылалы Кызылда дүшкен улуг харны коммунал ажыл-агыйлары хүн-бүрүде аштап-арыглап турар.


ТКУ-ниң ректору Ольга Хомушку биле ТР-ниң көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыды Эртине Даңзы-Белек олар аразында кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага аттарын салган.


Сумога 2 дакпыр Европа чемпиону, 3 дакпыр Россия чемпиону Даңгыт-оол Начынга аар өртектиг операция эрттеринге акша-хөреңги негетинип турар.


Бо чылын тыва көрүкчүлерниң ынак дамчыдылгазы «Хөгжүмнүг байыр» үндезилеп, тургустунгандан бээр 25 чыл юбилейин демдеглеп турар.


• Архив выпусков