МЕДЭЭЛЕР ТЫВА ЧЕРДЕ НЕДЕЛЯНЫҢ БОЛУУШКУННАРЫ — 17 12 2017

– Россияның Президентизи Владимир Путинниң парлалга-конференциязы база Россияның Конституция хүнү болгаш Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Дээди Хуралга айыткалы, дээш 3 улуг политиктиг болуушкуннар бистиң үндүрүлгеде допчузу биле.
– Чыкылама кыштың соогун канчап эртер. Кыш дүшкен одалга сезону эгелей берген. Ындыг-даа бол, ам-даа чамдык каът бажыңнарда соок бооп турар. Оон чылдагаананары.
– Чылыг, чырык чаа бажың. «Эргижирээн болгаш озал-ондактыг бажыңнардан чурттакчыларны көжүрери» деп программаның Тывада боттандырылгазы.
– Кадык диштер чараш хүлүмзүрүг. Бүгү-делегейниң стоматологтарының федерациязының президентизи Мишель Арденге удурткан эмчилериниң Тывада чорудуп эгелээн «Кадык школа» деп программазы.
– Кижиниң шынчы өңнүү болгаш дузалакчызы Ыт чылын республиканың кожууннарында чон канчаар уткуп аарыл, бистиң чоруткан айтырыышкынывыс.
– Эрттип турар Дагаа чылының өөрүшкү, муңгаралы. Аъдының бажы эртежик хоя берген, бистен ырап чоруткан ат-сураглыг кижилер болгаш Тываның алдын курлавыры, азы тыва спорттуң кайгамчыктыг чедиишкиннери болгаш эрге-чагырганың бөдүүн чон дээш күжениишкини.


19.07.18

В Дзун-Хемчике начался международный фестиваль музыки и веры «Устуу-Хурээ».


Из-за сильного дождя в Кызыле мобилизованы все коммунальные службы города.


В Доме народного творчества прошел благотворительный концерт-марафон для строительства Буддийского барабана “Мани-Хурту” в селе Мугур-Аксы.


Министерство экологии и природных ресурсов Тувы провело внеплановые проверки на озере Дус-холь.


Работники психологической службы ИК №1 УФСИН России по Туве стали лучшими в отборочном этапе Всероссийского конкурса.


В библиотеке им. Чуковского развернулась выставка в честь 85-летия Евгения Евтушенко.


• Архив выпусков

19.07.18

Тус чер органнарының бот башкарылгазының эрткен чылгы ажылын түңнээн.


Наадым байырлалынга Тываның инженерлер ассоциациязы малчыннарга хүн-биле ажылдаар батареяларны көргүскен.


Таңды кожууннуң девискээринде республиканың күш-ажыл болгаш социал-камгалал яамызының чагыы-биле туткан «Арголик» тыва ады Уургайлыг деп туристчи-кадыкшыл комплекизи байырлыг байдалга ажыткан.


• Архив выпусков