Медээлер Тыва Черде 28 02 2018

– Тываже Соңгу чүк, Сибирь база Ыраккы Чөөн чүктүң эвээш санныг чоннарының делегациязы аалдап келген.
– 2018 чылда «Чурттаарынга таарымчалыг хоорай» федералдыг төлевилелче Кызылдың оң талаккы эриинде чурттакчыларның киирген «Оң талаккы сесерлик» деп төлевилелин хөй-ниити дыңнаашкыннарынга сайгарып, көрген.
– Бөгүн Кызылда арга-шинээ кызыгаарлыг уруглар аразынга республика чергелиг «Профессияларның делегейи» фестиваль болган.
– Тываның күрүне архивинде «Мээң төрел-салгалым» болгаш «Төөгүнү кады кадагалап арттыраалы» мөөрей төлевилел эгелээн.


18.09.18

Восемь человек получили различные увечья после ДТП у посёлка Усть-Элегест.


Тува неплохо показала себя в налоговой политике среди прочих регионов России.


Штраф руководителю Тес-Хема за пренебрежение своими обязанностями.


Школьники республики знакомятся с достопримечательностями Крыма.


• Архив выпусков

18.09.18

Бо хунде хамык кичээнгей – чылыдылга одалга топтеринге.


Улуг-Хем кожууннуң 70 хире хой ажы-толдуг өг-булелери «социал хомурну» алыр.


Эрткен соңгулдаларнын туңнелдери.


«Чечектелген Кызыл» деп мөөрейнин тиилекчилери илереттинген.


• Архив выпусков