Медээлер Тыва Черде 02 03 2018

-Дүүн Россия Федерациязының Президентизи Владимир Путин Федералдыг чыышка чылдын ээлчеглиг Айыткалын кылган.
– Бо чылын «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» деп губернатор төлевилелин Тожу кожуунга база бир-ле дугаар боттандырып эгелээр.
– Бүгү делегейниң хамааты камгалал хүнүнде Тываның камгалакчылары Дөгээ даанче марш халыышкынны кылган.
– Россияның күрүне бүрүткелиниң кадастр болгаш картография талазы-биле албанның эргелели 10 чыл болган юбилейи-биле ажык эжиктер хүнүн эрттирген.


18.09.18

Восемь человек получили различные увечья после ДТП у посёлка Усть-Элегест.


Тува неплохо показала себя в налоговой политике среди прочих регионов России.


Штраф руководителю Тес-Хема за пренебрежение своими обязанностями.


Школьники республики знакомятся с достопримечательностями Крыма.


• Архив выпусков

18.09.18

Бо хунде хамык кичээнгей – чылыдылга одалга топтеринге.


Улуг-Хем кожууннуң 70 хире хой ажы-толдуг өг-булелери «социал хомурну» алыр.


Эрткен соңгулдаларнын туңнелдери.


«Чечектелген Кызыл» деп мөөрейнин тиилекчилери илереттинген.


• Архив выпусков