Медээлер 02.03.18


ТР-нин Чазак даргазының орлакчызы Байбек Монгуш биле ТР-ниң көдээ ажыл-агый сайыды Эртине Данзы-Белек «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» деп төлевилелдиң боттанылгазы-биле таныштырганнар.


Россия Федерациязынын Алдарлыг башкызы, ТР-нин Улустун башкызы Сукпак ортумак школазынын 30 чыл дургузунда директору бооп ажылдап чораан Борбак-оол Иргитович Араптан 80 харлаан юбилейин демдеглээн.


Хамааты камгалал хүнүнде камгалакчылар Догээ дааның бажынче маңнажып үнүп турганнар.


Өвүр кожууннун Дус-Даг сумузунуң аныяктары Уруглар бажыңынга белектерлиг аалдап киргеннер.


20.09.18

Российские спецы проводят экспертизу по туризму в Туве.


В Ермаковском районе полисмены задержали тувинского наркокурьера.


Красноярские дорожники впервые в Туве применяют новые технологии.


В Танды открылся 1-й республиканский турслёт, посвящённый 100-летию дополнительного образования в России.


В конкурсе «Добровольцы России» участвует активная молодёжь Тувы.


• Архив выпусков

20.09.18

Хомудал кирген – хемчеглер алдынган. Каа-Хем суурда поликлиниканың уруглар салбырында байдал.


«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелди саададып турар удуртукчуларны албан-дужаалындан хостаарынга чедир хемчеглерни ап болур.


Улуг-Хем кожуунда чыдыг чашпан-биле демисел уламчылап турар.


• Архив выпусков