Медээлер Тыва Черде 03 04 2018

— Каа-Хем суурда хар суу-биле демисел уламчылап турар. 5 кудумчуда бажыңнарны шалбаалар хөме апкан.
— Тываның Баштыңынын айтыышкыны езугаар республикада волонтерлар штавы тургустунуп турар.
— Полиция ажылдакчылары ломбарттарның садыгжыларынга оорлаан эт-сеп аймаанга харыысаалгалыг болурунуң дугайында сагныдырыгны берген.


26.04.18

В библиотеке имени Пушкина состоялся республиканский конкурс стихов «Цена победы».


В школе-интернате для детей с нарушениями слуха открыли учебную мастерскую по ремонту обуви.


В Национальном парке состоялся республиканский слёт школьных лесничеств «Лес и человек».


• Архив выпусков

26.04.18

Бо хүннерде Кызыл-Кара-Хаак суурларның төөгүзүнде бир-ле дугаар Бии-Хемни кежир улуг ковурүгнүн аждыыышкыны болур.


Россияның школаларынга 9-ку класстарның күрүнениң түннел аттестациязынга шенелде шылгалдалар эрткилээн


Джазмен Калил Уилсон биле Санкт-Петербург хоорайнын талантылыг пианизи Константин Хозанович концердин бараалгаткан.


Бай-Тайга кожууннуң Цаган-Шибету болгаш Шапшал сыннарында школачыларның Туриадазы уламчылап турар.


• Архив выпусков