Медээлер Тыва Черде 05 04 2018

– Кызылдың аэропорту авиарейстерниң ажылдаар чайгы чурумун тургускан.
– «Кызылга ынак мен» деп тураскаалды билдинмес кижилер үреп турган.
– Ажы-төл азырап алыр дээн ада-иелер-биле ужуражылга.
– Тываның күрүне университединиң ботаниктиг садында часкы белеткел ажылдары эгелээн.


22.03.19

Алтай, Тува и Карелия получат 90 млн рублей на создание визит-центров экотуризма


Подделка документов


Социальный картофель


Назначен новый председатель РО «Педагогическое общество России»


• Архив выпусков

22.03.19

Тыванын 1055 доозукчу класстарынын оореникчилери Чангыс аай куруне шылгалдарынга шенелдени эрткен.


Эрзин кожуунга март эгезинде социал патронаж уезинде кээргенчиг байдалга чааскаан чурттап турган кырган-аваны илереткен.


Кок-оол аттыг национал театр аныяктарны культурага ооредир.


Март 30-де Санкт-петербургка тыва чурукчу Ольга Ондарнын «Окраины» деп делгелгези ажыттынар.


Оорлаан машинаны буруткедип тургаш туттурган.


Суд даргаларын томуйлаан.


• Архив выпусков