Медээлер Тыва Черде 10 04 2018

— Каа-Хем суурда чарлаттынган онза байдалды соскаткан. Амгы үеде чурттакчылар бажыңнарынче көжүп кирип турар.
— “Чурттаарынга таарымчалыг хоорай” деп төлевилел- биле Кызыл хоорайда чаагайжыдылганың ажылдары уламчылап турар.
— Улуг-Хем кожуун бугу делегейниң кадыкшылга хүнүн хөй санныг спортчу хемчеглер- биле демдеглеп эрттирген.
— Кызылда “Субедей” спорт өргээзиниң септелгези доостур чадазынче шилчип турар. Объектини ажыглалче 3 ай болгаш киирери көрдүнген.


26.04.18

В библиотеке имени Пушкина состоялся республиканский конкурс стихов «Цена победы».


В школе-интернате для детей с нарушениями слуха открыли учебную мастерскую по ремонту обуви.


В Национальном парке состоялся республиканский слёт школьных лесничеств «Лес и человек».


• Архив выпусков

26.04.18

Бо хүннерде Кызыл-Кара-Хаак суурларның төөгүзүнде бир-ле дугаар Бии-Хемни кежир улуг ковурүгнүн аждыыышкыны болур.


Россияның школаларынга 9-ку класстарның күрүнениң түннел аттестациязынга шенелде шылгалдалар эрткилээн


Джазмен Калил Уилсон биле Санкт-Петербург хоорайнын талантылыг пианизи Константин Хозанович концердин бараалгаткан.


Бай-Тайга кожууннуң Цаган-Шибету болгаш Шапшал сыннарында школачыларның Туриадазы уламчылап турар.


• Архив выпусков