Медээлер Тыва Черде 10 04 2018

– Каа-Хем суурда чарлаттынган онза байдалды соскаткан. Амгы үеде чурттакчылар бажыңнарынче көжүп кирип турар.
– “Чурттаарынга таарымчалыг хоорай” деп төлевилел- биле Кызыл хоорайда чаагайжыдылганың ажылдары уламчылап турар.
– Улуг-Хем кожуун бугу делегейниң кадыкшылга хүнүн хөй санныг спортчу хемчеглер- биле демдеглеп эрттирген.
– Кызылда “Субедей” спорт өргээзиниң септелгези доостур чадазынче шилчип турар. Объектини ажыглалче 3 ай болгаш киирери көрдүнген.


22.03.19

Алтай, Тува и Карелия получат 90 млн рублей на создание визит-центров экотуризма


Подделка документов


Социальный картофель


Назначен новый председатель РО «Педагогическое общество России»


• Архив выпусков

22.03.19

Тыванын 1055 доозукчу класстарынын оореникчилери Чангыс аай куруне шылгалдарынга шенелдени эрткен.


Эрзин кожуунга март эгезинде социал патронаж уезинде кээргенчиг байдалга чааскаан чурттап турган кырган-аваны илереткен.


Кок-оол аттыг национал театр аныяктарны культурага ооредир.


Март 30-де Санкт-петербургка тыва чурукчу Ольга Ондарнын «Окраины» деп делгелгези ажыттынар.


Оорлаан машинаны буруткедип тургаш туттурган.


Суд даргаларын томуйлаан.


• Архив выпусков