Медээлер Тыва Черде 11 04 2018

– Космонавтика хүнүнге уткуштур Национал музейге республика чергелиг квест болган.
– Национал театрга Тываның Баштыңының кубогу дээш хөглүг баштактар клувунуң ээлчеглиг оюну эрткен
– «Чараш болгаш кадык мага-бот». Тывада 70 килден өөрү деңзилиг 15 кижи 3 айның дургузунда профессионал тренерлерниң дузазы-биле артык килин октаар төлевилел эгелээн.


22.02.19

Утверждены вице-мэры Кызыла.


Ограничение движения транспорта.


В казну столицы возвращены 6 миллионов 300 тысяч рублей.


Передача электросетей.


Среднестатистический портрет мужчины живущего в Туве.


• Архив выпусков

22.02.19

Президент Владимир Путиннин федералдыг хуралга кылган Айыткалынын сос бурузун эрге-чагырганын куусеки органнары-даа, бодуун чон-даа сайгарып турар.


Инвесторлар социал программаларга киржип эгелээн.


Тыванын хогжулдези демир-оруктан хамааржыр.


Чолаачыны этээн дээш инспектор домзактай берген.


• Архив выпусков