Медээлер Тыва Черде 16 04 2018

Найысылдың оруктарында часкы септелге ажылдары эгелээн.
Тывада Калмыкияның «Баатр Басангов» аттыг театрының артистери «Улуг гастрольдар» -биле арга-дуржулга солчуп чедип келгеннер.
Апрель 14-те бүгү чурт орус дылга билиин хынап көөрү-биле тоталдыг диктантыны бижээн.
Тывада православ шажынныг чүдүкчүлер антипасха деп байырлалын демдеглээн.
Тывада «Бриллиант келин кыс» деп фестивальдың түңнелдерин үндүрген.


22.02.19

Утверждены вице-мэры Кызыла.


Ограничение движения транспорта.


В казну столицы возвращены 6 миллионов 300 тысяч рублей.


Передача электросетей.


Среднестатистический портрет мужчины живущего в Туве.


• Архив выпусков

22.02.19

Президент Владимир Путиннин федералдыг хуралга кылган Айыткалынын сос бурузун эрге-чагырганын куусеки органнары-даа, бодуун чон-даа сайгарып турар.


Инвесторлар социал программаларга киржип эгелээн.


Тыванын хогжулдези демир-оруктан хамааржыр.


Чолаачыны этээн дээш инспектор домзактай берген.


• Архив выпусков