Медээлер Тыва Черде 26 04 2018

– Кызылда чарлаттынган пассажирлер аргыштырылгазының чылынга. Найысылалга хайымныг шактарда баар черинге хостуг-шөлээн чедип алыры айтырыглыг бооп артпышаан.
– Бо чылын республиканың Ростислав Кенденбиль аттыг уран чүүл школазы Федералдыг программаның ачызында 7 баяннарны садып алыр аргалыг болган.
– Тываның Национал театрынга амгы үениң билдингир джазмени Калил Уилсон биле Санкт-Петербург хоорайның талантылыг пианизи Константин Хозанович концердин бараалгаткан.
– Тываның Национал парыгынга республиканың школаларының аразынга «Арга болгаш кижи» деп темага угланган слет болуп эрткен.


22.03.19

Алтай, Тува и Карелия получат 90 млн рублей на создание визит-центров экотуризма


Подделка документов


Социальный картофель


Назначен новый председатель РО «Педагогическое общество России»


• Архив выпусков

22.03.19

Тыванын 1055 доозукчу класстарынын оореникчилери Чангыс аай куруне шылгалдарынга шенелдени эрткен.


Эрзин кожуунга март эгезинде социал патронаж уезинде кээргенчиг байдалга чааскаан чурттап турган кырган-аваны илереткен.


Кок-оол аттыг национал театр аныяктарны культурага ооредир.


Март 30-де Санкт-петербургка тыва чурукчу Ольга Ондарнын «Окраины» деп делгелгези ажыттынар.


Оорлаан машинаны буруткедип тургаш туттурган.


Суд даргаларын томуйлаан.


• Архив выпусков