Медээлер Тыва Черде 26 04 2018

– Кызылда чарлаттынган пассажирлер аргыштырылгазының чылынга. Найысылалга хайымныг шактарда баар черинге хостуг-шөлээн чедип алыры айтырыглыг бооп артпышаан.
– Бо чылын республиканың Ростислав Кенденбиль аттыг уран чүүл школазы Федералдыг программаның ачызында 7 баяннарны садып алыр аргалыг болган.
– Тываның Национал театрынга амгы үениң билдингир джазмени Калил Уилсон биле Санкт-Петербург хоорайның талантылыг пианизи Константин Хозанович концердин бараалгаткан.
– Тываның Национал парыгынга республиканың школаларының аразынга «Арга болгаш кижи» деп темага угланган слет болуп эрткен.


23.08.19

Сегодня в Туве состоялись совещания с участием министров российского правительства – М.Орешкина и А.Силуанова.


Студентка Кызылского колледжа искусств К. Ховалыг стала одной из лучших на отчётном концерте Международной школы Московской государственной консерватории.


• Архив выпусков

23.08.19

Россияның Чазак даргазының оралакчызы Антон Силуановка удурткан Россияның Чазааның төлээлери болгаш республиканың куратору – Россияның экономиктиг хөгжүлде министри Максим Орешкин келгеннер. Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң дугайында айтырыгларга хамаарыштыр үнүүшкүннүг хурал Тываның Чазак бажыңынга эрткен.


Кызылдың аэропорту бүгү делегей чергелиг статусту алган. 2018 чылда аэропорттуң ужудуп үнер болгаш хонар шөлүнүң чаартылгазын дооскан. Ол ышкаш аэровокзалдың тудуу доозулган.


Албан-хүлээлгезин күүседип тургаш, чок болган участок төлээзи Чаян Сенди-оолга «Эрес-дидим чоруу дээш» деп медальды Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол тывыскан.


• Архив выпусков