Медээлер 12.04.18

Красноярскының статистика эргелелиниң берип турар сан чурагайлары-биле 2018 чылдың бирги кварталында Тывада ажыл чок кижилерниң саны 12,2 хууну тургускан. Кызылда назы четпээннер хөй ниити черлеринге эзирик байдалдыг көстүп турарын демдеглээн. Росгвардияның Тывада килдизиниң дайынчылары школачыларга мастер-класстарны Шагаан-Арыг хоорайга эрттирген.


Красноярскының статистика эргелелиниң берип турар сан чурагайлары-биле 2018 чылдың бирги кварталында Тывада ажыл чок кижилерниң саны 12,2 хууну тургускан.


Кызылда назы четпээннер хөй ниити черлеринге эзирик байдалдыг көстүп турарын демдеглээн.


Росгвардияның Тывада килдизиниң дайынчылары школачыларга мастер-класстарны Шагаан-Арыг хоорайга эрттирген.


22.03.19

Алтай, Тува и Карелия получат 90 млн рублей на создание визит-центров экотуризма


Подделка документов


Социальный картофель


Назначен новый председатель РО «Педагогическое общество России»


• Архив выпусков

22.03.19

Тыванын 1055 доозукчу класстарынын оореникчилери Чангыс аай куруне шылгалдарынга шенелдени эрткен.


Эрзин кожуунга март эгезинде социал патронаж уезинде кээргенчиг байдалга чааскаан чурттап турган кырган-аваны илереткен.


Кок-оол аттыг национал театр аныяктарны культурага ооредир.


Март 30-де Санкт-петербургка тыва чурукчу Ольга Ондарнын «Окраины» деп делгелгези ажыттынар.


Оорлаан машинаны буруткедип тургаш туттурган.


Суд даргаларын томуйлаан.


• Архив выпусков