Медээлер 12.04.18

Красноярскының статистика эргелелиниң берип турар сан чурагайлары-биле 2018 чылдың бирги кварталында Тывада ажыл чок кижилерниң саны 12,2 хууну тургускан. Кызылда назы четпээннер хөй ниити черлеринге эзирик байдалдыг көстүп турарын демдеглээн. Росгвардияның Тывада килдизиниң дайынчылары школачыларга мастер-класстарны Шагаан-Арыг хоорайга эрттирген.


Красноярскының статистика эргелелиниң берип турар сан чурагайлары-биле 2018 чылдың бирги кварталында Тывада ажыл чок кижилерниң саны 12,2 хууну тургускан.


Кызылда назы четпээннер хөй ниити черлеринге эзирик байдалдыг көстүп турарын демдеглээн.


Росгвардияның Тывада килдизиниң дайынчылары школачыларга мастер-класстарны Шагаан-Арыг хоорайга эрттирген.


26.04.18

В библиотеке имени Пушкина состоялся республиканский конкурс стихов «Цена победы».


В школе-интернате для детей с нарушениями слуха открыли учебную мастерскую по ремонту обуви.


В Национальном парке состоялся республиканский слёт школьных лесничеств «Лес и человек».


• Архив выпусков

26.04.18

Бо хүннерде Кызыл-Кара-Хаак суурларның төөгүзүнде бир-ле дугаар Бии-Хемни кежир улуг ковурүгнүн аждыыышкыны болур.


Россияның школаларынга 9-ку класстарның күрүнениң түннел аттестациязынга шенелде шылгалдалар эрткилээн


Джазмен Калил Уилсон биле Санкт-Петербург хоорайнын талантылыг пианизи Константин Хозанович концердин бараалгаткан.


Бай-Тайга кожууннуң Цаган-Шибету болгаш Шапшал сыннарында школачыларның Туриадазы уламчылап турар.


• Архив выпусков