Медээлер 13.04.18

Тывада сөөлгу 15 чылдарның дургузунда ажыл чок кижилерниң саны оранчок кызырылган. Красноярскының статистика эргелелиниң берген сан чурагайлары-биле 12,2 хууну тургузуп турар. Кызылдың автошколаларының девискээринге «Айыыл чок орук» деп мөөрейниң муниципалдыг чадазы болган. Таңды кожуунга 4-кү «Чедимчелиг өг-бүле, Сайзырап турар Тыва» деп чөөн чүктүң иелериниң чыыжы болуп эрткен.


Тывада сөөлгу 15 чылдарның дургузунда ажыл чок кижилерниң саны оранчок кызырылган. Красноярскының статистика эргелелиниң берген сан чурагайлары-биле 12,2 хууну тургузуп турар.


Кызылдың автошколаларының девискээринге «Айыыл чок орук» деп мөөрейниң муниципалдыг чадазы болган.


Таңды кожуунга 4-кү «Чедимчелиг өг-бүле, Сайзырап турар Тыва» деп чөөн чүктүң иелериниң чыыжы болуп эрткен.


22.03.19

Алтай, Тува и Карелия получат 90 млн рублей на создание визит-центров экотуризма


Подделка документов


Социальный картофель


Назначен новый председатель РО «Педагогическое общество России»


• Архив выпусков

22.03.19

Тыванын 1055 доозукчу класстарынын оореникчилери Чангыс аай куруне шылгалдарынга шенелдени эрткен.


Эрзин кожуунга март эгезинде социал патронаж уезинде кээргенчиг байдалга чааскаан чурттап турган кырган-аваны илереткен.


Кок-оол аттыг национал театр аныяктарны культурага ооредир.


Март 30-де Санкт-петербургка тыва чурукчу Ольга Ондарнын «Окраины» деп делгелгези ажыттынар.


Оорлаан машинаны буруткедип тургаш туттурган.


Суд даргаларын томуйлаан.


• Архив выпусков