Медээлер 13.04.18

Тывада сөөлгу 15 чылдарның дургузунда ажыл чок кижилерниң саны оранчок кызырылган. Красноярскының статистика эргелелиниң берген сан чурагайлары-биле 12,2 хууну тургузуп турар. Кызылдың автошколаларының девискээринге «Айыыл чок орук» деп мөөрейниң муниципалдыг чадазы болган. Таңды кожуунга 4-кү «Чедимчелиг өг-бүле, Сайзырап турар Тыва» деп чөөн чүктүң иелериниң чыыжы болуп эрткен.


Тывада сөөлгу 15 чылдарның дургузунда ажыл чок кижилерниң саны оранчок кызырылган. Красноярскының статистика эргелелиниң берген сан чурагайлары-биле 12,2 хууну тургузуп турар.


Кызылдың автошколаларының девискээринге «Айыыл чок орук» деп мөөрейниң муниципалдыг чадазы болган.


Таңды кожуунга 4-кү «Чедимчелиг өг-бүле, Сайзырап турар Тыва» деп чөөн чүктүң иелериниң чыыжы болуп эрткен.


26.04.18

В библиотеке имени Пушкина состоялся республиканский конкурс стихов «Цена победы».


В школе-интернате для детей с нарушениями слуха открыли учебную мастерскую по ремонту обуви.


В Национальном парке состоялся республиканский слёт школьных лесничеств «Лес и человек».


• Архив выпусков

26.04.18

Бо хүннерде Кызыл-Кара-Хаак суурларның төөгүзүнде бир-ле дугаар Бии-Хемни кежир улуг ковурүгнүн аждыыышкыны болур.


Россияның школаларынга 9-ку класстарның күрүнениң түннел аттестациязынга шенелде шылгалдалар эрткилээн


Джазмен Калил Уилсон биле Санкт-Петербург хоорайнын талантылыг пианизи Константин Хозанович концердин бараалгаткан.


Бай-Тайга кожууннуң Цаган-Шибету болгаш Шапшал сыннарында школачыларның Туриадазы уламчылап турар.


• Архив выпусков