Медээлер 16.04.18

Тываның ГИБДД инспекторлары эрткен дыштаныр хүннерде 1 хонуктуң дургузунда 17 эзирик байдалдыг машина башкарып чораан чолаачыларны туткан. Тывада Калмыкияның Баатр Басангов аттыг театрының артистери «Улуг гастрольдар» деп Россия чергелиг төлевилел-биле арга-дуржулга солчуп, боттарының шиилерин көргүзүп чедип келген. Бо чылын республиканың 13 эмчилери «Көдээ доктор» деп программага киржир.


Тываның ГИБДД инспекторлары эрткен дыштаныр хүннерде 1 хонуктуң дургузунда 17 эзирик байдалдыг машина башкарып чораан чолаачыларны туткан.


Тывада Калмыкияның Баатр Басангов аттыг театрының артистери «Улуг гастрольдар» деп Россия чергелиг төлевилел-биле арга-дуржулга солчуп, боттарының шиилерин көргүзүп чедип келген.


Бо чылын республиканың 13 эмчилери «Көдээ доктор» деп программага киржир.


22.03.19

Алтай, Тува и Карелия получат 90 млн рублей на создание визит-центров экотуризма


Подделка документов


Социальный картофель


Назначен новый председатель РО «Педагогическое общество России»


• Архив выпусков

22.03.19

Тыванын 1055 доозукчу класстарынын оореникчилери Чангыс аай куруне шылгалдарынга шенелдени эрткен.


Эрзин кожуунга март эгезинде социал патронаж уезинде кээргенчиг байдалга чааскаан чурттап турган кырган-аваны илереткен.


Кок-оол аттыг национал театр аныяктарны культурага ооредир.


Март 30-де Санкт-петербургка тыва чурукчу Ольга Ондарнын «Окраины» деп делгелгези ажыттынар.


Оорлаан машинаны буруткедип тургаш туттурган.


Суд даргаларын томуйлаан.


• Архив выпусков