МЕДЭЭЛЕР ТЫВА ЧЕРДЕ НЕДЕЛЯНЫҢ БОЛУУШКУННАРЫ — 20 05 2018

– Бүгү чурт өг-бүле хүнүн демдеглеп эрттирген. Хөй чылдар дургузунда өөрүшкү, муңгаралды, амыдыралга таваржып келген бергедээшкиннерни ажып эртип, хөй санныг ажы-төлдерин доруктурган үлегерлиг өг-бүлелерниң дугайында.
– Тывага арага-дары, эът аймаандан ойталаар мастык базар ыдыктыг Сака Дава айы эгелээн.
– Совет Эвилелиниң маадыры, танкист Хомушку Чургуй-оолдуң 100 харлаан юбилейин Россияда 4 аңгы черлерге демдеглээн. Түңнел кезээ Тес-Хем кожуунга эрткен. Берт-Дагдан репортаж.
– Картошка, ногаа аймаа болгаш огородтарда чымыштыг ажыл-иш. Май айда ногаажыларга кидин-түлүк үе эгелээн. Огородчуларның күскү байлак дүжүдүнүң чажыттары.
– Сибирь Федералдыг округтуң хостуг хүрешке чемпионады Кызылга эрткен. Шилилде маргылдаага Сибирьниң 12 регионнарының сези киришкен.
– Хөй санныг делгелгелер, мастер-класстар, уран чүүл ажылдакчылары-биле ужуражылгалар. Тываның кол төөгү ордузунга «Музейге дүн» деп акция эрткен. Культурлуг дүн аалчыларны бо удаада чүнүң-биле кайгатканыл?


14.08.18

В Туве начался северный завоз. В труднодоступные населённые пункты республики уже завезено больше 4 тысяч тонн угля.


176 студентов из стройотрядов получили работу в строительных организациях и управляющих компаниях республики.


Сегодня в Туву прибывает директор Государственного театра оперы и балета республики Саха (Якутия) Сергей Сюльский.


На выборы в Кызылский городской хурал представителей зарегистрировано 145 кандидатов от четырёх политических партий, сообщает ТИК столицы региона.


Оленеводам вручены технические средства, приобретённые в рамках губернаторского проекта «Утварь для оленеводческой семьи».


• Архив выпусков

14.08.18

Россияның девискээринге август 1-ден эгелеп поездилерниң кээриниң болгаш чоруурунуң дугайында медээни тус черниң шагы-биле чарлаар.


Ажылдавайн турар пенсионерлерниң 2018 чылда индексациязы 3,7 хууну тургускан.


Россияның орук ажыл-агыйы аар фураларның федералдыг оруктарга изиг үеде чоруурун июль 5-тен эгелеп кызыгаарлаан.


• Архив выпусков