Медээлер Тыва Черде 11 05 2018

– Тываның Истелге комитеди Улуг-Хем кожуунга болган өг-бүлениң дерзии өлүрүүшкүнүн истеп турар.
– Найысылалдын 29 дугаар уруглар сады Совет Эвилелдиң маадыры, Хомушку Намгаевич Чүргүй-оолдуң чырык адынга пөштүң өзүмнерин олуртканнар.
– Казань хоорайга болуп эрткент школачылар аразынга делегей чергелиг фестивальга шаңналдыг черлерни алган «Аржаан» ансамбли Тываже чанып келген.
– Бо чылын найысылалда хөй ажы-төлдүг болгаш социал байдалы куду 200 хире өг-бүлелерге социал картофельди дузаламчы кылдыр дамчыдар.


18.04.19

Стали известны сроки строительства железной дороги


«Знатоки истории» выйдут на улицы Кызыла


Сегодня начинается работа по подготовки соревнований по дзюдо


• Архив выпусков

18.04.19

Сакралдыг черлерге база субботниктерни чорудар.


Каа-Хем суурга чаа электри подстанциязын тудар.


Тывада мал оолдаашкыны эки чоруп турар.


Апрель 1-дан 30 ге чедир арга-арыг кирерин шуут хораан.


Часкы тарылгага тураскааткан ярмарка Арат шолунге болур.


«Тиилелгенин салюду» деп морей кожууннарда чоруп турар.


Тыва эки турачы Монгуш Байыскыланга тураскаат дзюдога маргылдаа болур.


• Архив выпусков