Медээлер Тыва Черде 14 05 2018

– Тываның күрүне университединге Сибирьниң, Американың Каттышкан Штаттарының болгаш Англияның эртемдээннериниң ужуражылгазы болган.
– 4 дакпыр шыдыраа чемпиону Матпа Сумбуевич Хомушкунуң чырык ады-биле «Гроссмейстер» шыдыраа клувун адап, мемориалдыг самбыраны ажыткан.
– Республиканың уран чүүл школазы 40 чыл болган юбилейин демдегелээн.


18.04.19

Стали известны сроки строительства железной дороги


«Знатоки истории» выйдут на улицы Кызыла


Сегодня начинается работа по подготовки соревнований по дзюдо


• Архив выпусков

18.04.19

Сакралдыг черлерге база субботниктерни чорудар.


Каа-Хем суурга чаа электри подстанциязын тудар.


Тывада мал оолдаашкыны эки чоруп турар.


Апрель 1-дан 30 ге чедир арга-арыг кирерин шуут хораан.


Часкы тарылгага тураскааткан ярмарка Арат шолунге болур.


«Тиилелгенин салюду» деп морей кожууннарда чоруп турар.


Тыва эки турачы Монгуш Байыскыланга тураскаат дзюдога маргылдаа болур.


• Архив выпусков