Медээлер Тыва Черде 14 05 2018

– Тываның күрүне университединге Сибирьниң, Американың Каттышкан Штаттарының болгаш Англияның эртемдээннериниң ужуражылгазы болган.
– 4 дакпыр шыдыраа чемпиону Матпа Сумбуевич Хомушкунуң чырык ады-биле «Гроссмейстер» шыдыраа клувун адап, мемориалдыг самбыраны ажыткан.
– Республиканың уран чүүл школазы 40 чыл болган юбилейин демдегелээн.


18.01.19

Сегодня ночью в Кызыле ровно в полночь открываются крещенские купания.


Пограничники Тувы упреждают различные нарушения в преддверии Шагаа.


Музейщики Тувы готовят необычную выставку всемирного буддизма.


• Архив выпусков

18.01.19

Чазак Даргазы «Чоннун оолдары» биле ужурашкан.


PapaRazzi Group кодээ черлерге чаштарга спортчу шолчугештерни тудар.


«Тыванын эриг баарлыг чуректери» ачы буян ярмарказын эрттирген.


7 харлыг чаш-толду болгаш 18 харлыг уругну устурген чолаачыларны дилеп турар.


• Архив выпусков