Медээлер 11.05.18

Россияның истелге комитединиң Тывада Эргелели Улуг-Хем кожуунга болган өг-бүлениң дерзии өлурүүшкүнүн истеп турар. Кызылдың № 29 уруглар сады Кызылда Президентиниң кадеттер училищезиниң кижизиттирикчилери-биле Совет Эвилелиниң Маадыры Хомушку Намгаевич Чүргүй-оолдуң 100 харлаан юбилейинге маадырның чырык адынга өзүмнерни олурткан. Казань хоорайга школачылар аразынга делегей чергелиг «Казаньның челээжи» фестивальга шаңналдыг черлерни алган «Аржаан» ансамбли Тываже чанып келген.


Россияның истелге комитединиң Тывада Эргелели Улуг-Хем кожуунга болган өг-бүлениң дерзии өлурүүшкүнүн истеп турар.


Кызылдың № 29 уруглар сады Кызылда Президентиниң кадеттер училищезиниң кижизиттирикчилери-биле Совет Эвилелиниң Маадыры Хомушку Намгаевич Чүргүй-оолдуң 100 харлаан юбилейинге маадырның чырык адынга өзүмнерни олурткан.


Казань хоорайга школачылар аразынга делегей чергелиг «Казаньның челээжи» фестивальга шаңналдыг черлерни алган «Аржаан» ансамбли Тываже чанып келген.


22.03.19

Алтай, Тува и Карелия получат 90 млн рублей на создание визит-центров экотуризма


Подделка документов


Социальный картофель


Назначен новый председатель РО «Педагогическое общество России»


• Архив выпусков

22.03.19

Тыванын 1055 доозукчу класстарынын оореникчилери Чангыс аай куруне шылгалдарынга шенелдени эрткен.


Эрзин кожуунга март эгезинде социал патронаж уезинде кээргенчиг байдалга чааскаан чурттап турган кырган-аваны илереткен.


Кок-оол аттыг национал театр аныяктарны культурага ооредир.


Март 30-де Санкт-петербургка тыва чурукчу Ольга Ондарнын «Окраины» деп делгелгези ажыттынар.


Оорлаан машинаны буруткедип тургаш туттурган.


Суд даргаларын томуйлаан.


• Архив выпусков