Медээлер 11.05.18

Май 16-да чурукчулар бажыңынга 1-ги бүгү делегей чергелиг «Улуг – хем» чаңгыс хемниң кижилери деп фоточуруктар делгелгези болуп эрттер Май 16-да Ыдыктыг Сака Дава айы эгелээр. Май 25-те Республиканың медицина колледжизинге аъш-чемниң шынарының дугайында конференцияны эрттирер.


Май 16-да чурукчулар бажыңынга 1-ги бүгү делегей чергелиг «Улуг – хем» чаңгыс хемниң кижилери деп фоточуруктар делгелгези болуп эрттер


Май 16-да Ыдыктыг Сака Дава айы эгелээр.


Май 25-те Республиканың медицина колледжизинге аъш-чемниң шынарының дугайында конференцияны эрттирер.


22.03.19

Алтай, Тува и Карелия получат 90 млн рублей на создание визит-центров экотуризма


Подделка документов


Социальный картофель


Назначен новый председатель РО «Педагогическое общество России»


• Архив выпусков

22.03.19

Тыванын 1055 доозукчу класстарынын оореникчилери Чангыс аай куруне шылгалдарынга шенелдени эрткен.


Эрзин кожуунга март эгезинде социал патронаж уезинде кээргенчиг байдалга чааскаан чурттап турган кырган-аваны илереткен.


Кок-оол аттыг национал театр аныяктарны культурага ооредир.


Март 30-де Санкт-петербургка тыва чурукчу Ольга Ондарнын «Окраины» деп делгелгези ажыттынар.


Оорлаан машинаны буруткедип тургаш туттурган.


Суд даргаларын томуйлаан.


• Архив выпусков