Медээлер 16.05.18

Тывада эът садыг-саарылгазын онза хыналдада чорудуп эгелээн. Кызылдың ветеринария лабораториязы шыңгыыраткан чурумда ажылдап эгелээн. Тываның күрүне университединиң база политехниктиг техникумнуң 400 ажыг студентилери аныяктар сесерлиинге 225 дөс өзүмнерни олурткан.


Тывада эът садыг-саарылгазын онза хыналдада чорудуп эгелээн. Кызылдың ветеринария лабораториязы шыңгыыраткан чурумда ажылдап эгелээн.


Тываның күрүне университединиң база политехниктиг техникумнуң 400 ажыг студентилери аныяктар сесерлиинге 225 дөс өзүмнерни олурткан.


22.03.19

Алтай, Тува и Карелия получат 90 млн рублей на создание визит-центров экотуризма


Подделка документов


Социальный картофель


Назначен новый председатель РО «Педагогическое общество России»


• Архив выпусков

22.03.19

Тыванын 1055 доозукчу класстарынын оореникчилери Чангыс аай куруне шылгалдарынга шенелдени эрткен.


Эрзин кожуунга март эгезинде социал патронаж уезинде кээргенчиг байдалга чааскаан чурттап турган кырган-аваны илереткен.


Кок-оол аттыг национал театр аныяктарны культурага ооредир.


Март 30-де Санкт-петербургка тыва чурукчу Ольга Ондарнын «Окраины» деп делгелгези ажыттынар.


Оорлаан машинаны буруткедип тургаш туттурган.


Суд даргаларын томуйлаан.


• Архив выпусков