МЕДЭЭЛЕР ТЫВА ЧЕРДЕ НЕДЕЛЯНЫҢ БОЛУУШКУННАРЫ — 03 06 2018

– Июнь 1-де бүдүн делегей уруглар камгалалынын хүнүн демдеглээн.
– Кызылдың аэропордунуң ужудуп-хондурар шөлүнүң тудуу доостур чадазынче шилчий берген.
– Будда башкынын уш дакпыр ыдыктыг хүнүн сарыг шажыннң чүдүкчулери демдеглээн.
– «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелиниң киржикчилери 200 баш хоюн дараазында киржикчилерге дамчыдар.
– «Хүреш» стадионунга тыва национал хүрешке улуг маргылдаа болган.


10.12.18

В Туве выросло количество людей, заболевших простудными недугами.


Ансамбль «Алаш» – лучший в стране в этнической музыкальной культуре.


Широкоформатное и трёхмерное кино зритель увидит в трёх райцентрах Тувы.


• Архив выпусков

10.12.18

Тыванын экономика яамызы Улуг-Хем кожуунда сайгарлыкчыларны хынаан.


Кызылдын мэриязынын дыннадып турарындан алырга, эрткен чылдыынга денээрге, найысылалда кем-херек уулгедиишкинери чавырлып турар.


Автомобильди ОСАГО полизи болгаш чолаачынын шынзылгазы чокка буруткеп ап болур.


Тыва топтун ажылдакчылары кулаа дыннавас уругларга солун оюннарны ойнаткан.


«Тываэнергосбыт» АН декабрь 05-29 хуннеринге чедир «Пеняларга толевирни камнап ал» деп акцияны чарлап турар.


• Архив выпусков