МЕДЭЭЛЕР ТЫВА ЧЕРДЕ НЕДЕЛЯНЫҢ БОЛУУШКУННАРЫ — 03 06 2018

– Июнь 1-де бүдүн делегей уруглар камгалалынын хүнүн демдеглээн.
– Кызылдың аэропордунуң ужудуп-хондурар шөлүнүң тудуу доостур чадазынче шилчий берген.
– Будда башкынын уш дакпыр ыдыктыг хүнүн сарыг шажыннң чүдүкчулери демдеглээн.
– «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелиниң киржикчилери 200 баш хоюн дараазында киржикчилерге дамчыдар.
– «Хүреш» стадионунга тыва национал хүрешке улуг маргылдаа болган.


22.02.19

Утверждены вице-мэры Кызыла.


Ограничение движения транспорта.


В казну столицы возвращены 6 миллионов 300 тысяч рублей.


Передача электросетей.


Среднестатистический портрет мужчины живущего в Туве.


• Архив выпусков

22.02.19

Президент Владимир Путиннин федералдыг хуралга кылган Айыткалынын сос бурузун эрге-чагырганын куусеки органнары-даа, бодуун чон-даа сайгарып турар.


Инвесторлар социал программаларга киржип эгелээн.


Тыванын хогжулдези демир-оруктан хамааржыр.


Чолаачыны этээн дээш инспектор домзактай берген.


• Архив выпусков