Медээлер Тыва Черде 05 06 2018

– Тывадан 26 харлыг аныяк ие Санкт-Петербург хоорайга 23 дугаар каъттан холунга бир харлыг чаш оглун тудуп алгаш, шурай берген.
– Арат шөлүнге Тываның Баштыңы чаа автобустар чолаачыларынга дүлгүүрлерни байырлыг байдалга тывыскан.
– Бо хүн Национал паркка бойдус камгалалының хүнүнге тураскааткан бир дугаар экологтуг квест болуп эрткен.
– Уттундурбас солун студент чуртталга доозулган. Ам улуг ажылчын амыдырал эгелээр. Тыванын күрүне университединиң доозукчулары сөөлгү коңга байырлалын демдеглээн.
– «Иван Ярыгин» спорткомплекзинге Тываның кубогу дээш хол-биле шашкылажырынга бир-ле дугаар маргылдааны эрттирген.


22.03.19

Алтай, Тува и Карелия получат 90 млн рублей на создание визит-центров экотуризма


Подделка документов


Социальный картофель


Назначен новый председатель РО «Педагогическое общество России»


• Архив выпусков

22.03.19

Тыванын 1055 доозукчу класстарынын оореникчилери Чангыс аай куруне шылгалдарынга шенелдени эрткен.


Эрзин кожуунга март эгезинде социал патронаж уезинде кээргенчиг байдалга чааскаан чурттап турган кырган-аваны илереткен.


Кок-оол аттыг национал театр аныяктарны культурага ооредир.


Март 30-де Санкт-петербургка тыва чурукчу Ольга Ондарнын «Окраины» деп делгелгези ажыттынар.


Оорлаан машинаны буруткедип тургаш туттурган.


Суд даргаларын томуйлаан.


• Архив выпусков