Медээлер Тыва Черде 08 06 2018

– Июнь 7-де РФ-тиң Президентизи Владимир Путин 16 дугаар дорт шугум-биле харылзааже үнген.
– Бөгүн «Шериг раллиниң» маргылдаазы Каа-Хем суурнуң девискээринге уламчылаан.
– Июнь 1-ден эгелеп Кызылдың школаларында хүндүскү лагерьлерде өөреникчилер дыштанып эгелей берген.
– 2016-2017 чылдарда республиканың туберкулезка удур диспансери-биле күш-ажыл керээзин чарып алган 13 аныяк эмчилерге 150 муң рубль деткимчени берген.


22.03.19

Алтай, Тува и Карелия получат 90 млн рублей на создание визит-центров экотуризма


Подделка документов


Социальный картофель


Назначен новый председатель РО «Педагогическое общество России»


• Архив выпусков

22.03.19

Тыванын 1055 доозукчу класстарынын оореникчилери Чангыс аай куруне шылгалдарынга шенелдени эрткен.


Эрзин кожуунга март эгезинде социал патронаж уезинде кээргенчиг байдалга чааскаан чурттап турган кырган-аваны илереткен.


Кок-оол аттыг национал театр аныяктарны культурага ооредир.


Март 30-де Санкт-петербургка тыва чурукчу Ольга Ондарнын «Окраины» деп делгелгези ажыттынар.


Оорлаан машинаны буруткедип тургаш туттурган.


Суд даргаларын томуйлаан.


• Архив выпусков