Медээлер Тыва Черде 28 06 2018

– Сибирьде болгаш Ыраккы Чөөн чүкте дүшкен чаңныктардан өрттер өөскүп турар.
– Тывада кеземче херээн күүседир Федералдыг Эргелелдиң начальнигинге томуйлаткан Дмитрий Обломийни хөй-ниитиге таныштырган.
– «Тыва харылзаа информ» Барыын-Хемчик биле Бай-Тайга кожууннарда оптиктиг удазындан тургустунган харылзаа шугумун чорудары-биле тудуг ажылдарын чорудуп эгелээн.


23.08.19

Сегодня в Туве состоялись совещания с участием министров российского правительства – М.Орешкина и А.Силуанова.


Студентка Кызылского колледжа искусств К. Ховалыг стала одной из лучших на отчётном концерте Международной школы Московской государственной консерватории.


• Архив выпусков

23.08.19

Россияның Чазак даргазының оралакчызы Антон Силуановка удурткан Россияның Чазааның төлээлери болгаш республиканың куратору – Россияның экономиктиг хөгжүлде министри Максим Орешкин келгеннер. Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң дугайында айтырыгларга хамаарыштыр үнүүшкүннүг хурал Тываның Чазак бажыңынга эрткен.


Кызылдың аэропорту бүгү делегей чергелиг статусту алган. 2018 чылда аэропорттуң ужудуп үнер болгаш хонар шөлүнүң чаартылгазын дооскан. Ол ышкаш аэровокзалдың тудуу доозулган.


Албан-хүлээлгезин күүседип тургаш, чок болган участок төлээзи Чаян Сенди-оолга «Эрес-дидим чоруу дээш» деп медальды Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол тывыскан.


• Архив выпусков