Медээлер Тыва Черде 28 06 2018

– Сибирьде болгаш Ыраккы Чөөн чүкте дүшкен чаңныктардан өрттер өөскүп турар.
– Тывада кеземче херээн күүседир Федералдыг Эргелелдиң начальнигинге томуйлаткан Дмитрий Обломийни хөй-ниитиге таныштырган.
– «Тыва харылзаа информ» Барыын-Хемчик биле Бай-Тайга кожууннарда оптиктиг удазындан тургустунган харылзаа шугумун чорудары-биле тудуг ажылдарын чорудуп эгелээн.


22.03.19

Алтай, Тува и Карелия получат 90 млн рублей на создание визит-центров экотуризма


Подделка документов


Социальный картофель


Назначен новый председатель РО «Педагогическое общество России»


• Архив выпусков

22.03.19

Тыванын 1055 доозукчу класстарынын оореникчилери Чангыс аай куруне шылгалдарынга шенелдени эрткен.


Эрзин кожуунга март эгезинде социал патронаж уезинде кээргенчиг байдалга чааскаан чурттап турган кырган-аваны илереткен.


Кок-оол аттыг национал театр аныяктарны культурага ооредир.


Март 30-де Санкт-петербургка тыва чурукчу Ольга Ондарнын «Окраины» деп делгелгези ажыттынар.


Оорлаан машинаны буруткедип тургаш туттурган.


Суд даргаларын томуйлаан.


• Архив выпусков