Медээлер Тыва Черде 04 07 2018

– Тывада июнь 27-тен тура чарлаттынган өртке удур онза режим уламчылап турар.
– Бо хүн Кызылда «Убса-Нур ыйгылаажы» бойдус камгалалдыг курлавыр черни башкарарының талазы-биле Россия-Моол комиссия ажылын эгелээн.
– Найысылалда 200 өг-бүлелер социал картофельди алган, күзүн бир өг-бүле 50 килограмга онааштыр 200 кг чедир дүжүттү ажаап алыр ужурлуг.


18.04.19

Стали известны сроки строительства железной дороги


«Знатоки истории» выйдут на улицы Кызыла


Сегодня начинается работа по подготовки соревнований по дзюдо


• Архив выпусков

18.04.19

Сакралдыг черлерге база субботниктерни чорудар.


Каа-Хем суурга чаа электри подстанциязын тудар.


Тывада мал оолдаашкыны эки чоруп турар.


Апрель 1-дан 30 ге чедир арга-арыг кирерин шуут хораан.


Часкы тарылгага тураскааткан ярмарка Арат шолунге болур.


«Тиилелгенин салюду» деп морей кожууннарда чоруп турар.


Тыва эки турачы Монгуш Байыскыланга тураскаат дзюдога маргылдаа болур.


• Архив выпусков