Медээлер Тыва Черде 04 07 2018

– Тывада июнь 27-тен тура чарлаттынган өртке удур онза режим уламчылап турар.
– Бо хүн Кызылда «Убса-Нур ыйгылаажы» бойдус камгалалдыг курлавыр черни башкарарының талазы-биле Россия-Моол комиссия ажылын эгелээн.
– Найысылалда 200 өг-бүлелер социал картофельди алган, күзүн бир өг-бүле 50 килограмга онааштыр 200 кг чедир дүжүттү ажаап алыр ужурлуг.


20.09.18

Российские спецы проводят экспертизу по туризму в Туве.


В Ермаковском районе полисмены задержали тувинского наркокурьера.


Красноярские дорожники впервые в Туве применяют новые технологии.


В Танды открылся 1-й республиканский турслёт, посвящённый 100-летию дополнительного образования в России.


В конкурсе «Добровольцы России» участвует активная молодёжь Тувы.


• Архив выпусков

20.09.18

Хомудал кирген – хемчеглер алдынган. Каа-Хем суурда поликлиниканың уруглар салбырында байдал.


«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелди саададып турар удуртукчуларны албан-дужаалындан хостаарынга чедир хемчеглерни ап болур.


Улуг-Хем кожуунда чыдыг чашпан-биле демисел уламчылап турар.


• Архив выпусков