Медээлер Тыва Черде 06 07 2018

– Бо хүн бүгү Россияга өг-бүле, ынакшыл болгаш шынчы чоруктуң хүнүн демдеглээн. Тываның үлегерлиг өг-бүлелери шаңнал-макталдарны алган.
– Бо хүн Кызылдың Бай-Хаак кудумчузунга хоорай судунуң чаа оран-савазының бирги дажын салыр байырлыг езулал болган.
– Тывада сарыг шажынның чүдүкчулери Чырыткылыг 14-ку Далай-Лама башкының төрүттүнген хүнүн демдеглээн.
– Балык, эът, ногаа аймаа болгаш ары чигири. Кызылдың «Восток» автобустар доктаар черниң шөлүнге көжүп чоруур ярмарканы ажыткан.


22.03.19

Алтай, Тува и Карелия получат 90 млн рублей на создание визит-центров экотуризма


Подделка документов


Социальный картофель


Назначен новый председатель РО «Педагогическое общество России»


• Архив выпусков

22.03.19

Тыванын 1055 доозукчу класстарынын оореникчилери Чангыс аай куруне шылгалдарынга шенелдени эрткен.


Эрзин кожуунга март эгезинде социал патронаж уезинде кээргенчиг байдалга чааскаан чурттап турган кырган-аваны илереткен.


Кок-оол аттыг национал театр аныяктарны культурага ооредир.


Март 30-де Санкт-петербургка тыва чурукчу Ольга Ондарнын «Окраины» деп делгелгези ажыттынар.


Оорлаан машинаны буруткедип тургаш туттурган.


Суд даргаларын томуйлаан.


• Архив выпусков