Медээлер Тыва Черде 06 07 2018

– Бо хүн бүгү Россияга өг-бүле, ынакшыл болгаш шынчы чоруктуң хүнүн демдеглээн. Тываның үлегерлиг өг-бүлелери шаңнал-макталдарны алган.
– Бо хүн Кызылдың Бай-Хаак кудумчузунга хоорай судунуң чаа оран-савазының бирги дажын салыр байырлыг езулал болган.
– Тывада сарыг шажынның чүдүкчулери Чырыткылыг 14-ку Далай-Лама башкының төрүттүнген хүнүн демдеглээн.
– Балык, эът, ногаа аймаа болгаш ары чигири. Кызылдың «Восток» автобустар доктаар черниң шөлүнге көжүп чоруур ярмарканы ажыткан.


23.08.19

Сегодня в Туве состоялись совещания с участием министров российского правительства – М.Орешкина и А.Силуанова.


Студентка Кызылского колледжа искусств К. Ховалыг стала одной из лучших на отчётном концерте Международной школы Московской государственной консерватории.


• Архив выпусков

23.08.19

Россияның Чазак даргазының оралакчызы Антон Силуановка удурткан Россияның Чазааның төлээлери болгаш республиканың куратору – Россияның экономиктиг хөгжүлде министри Максим Орешкин келгеннер. Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң дугайында айтырыгларга хамаарыштыр үнүүшкүннүг хурал Тываның Чазак бажыңынга эрткен.


Кызылдың аэропорту бүгү делегей чергелиг статусту алган. 2018 чылда аэропорттуң ужудуп үнер болгаш хонар шөлүнүң чаартылгазын дооскан. Ол ышкаш аэровокзалдың тудуу доозулган.


Албан-хүлээлгезин күүседип тургаш, чок болган участок төлээзи Чаян Сенди-оолга «Эрес-дидим чоруу дээш» деп медальды Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол тывыскан.


• Архив выпусков