Медээлер Тыва Черде 06 07 2018

– Бо хүн бүгү Россияга өг-бүле, ынакшыл болгаш шынчы чоруктуң хүнүн демдеглээн. Тываның үлегерлиг өг-бүлелери шаңнал-макталдарны алган.
– Бо хүн Кызылдың Бай-Хаак кудумчузунга хоорай судунуң чаа оран-савазының бирги дажын салыр байырлыг езулал болган.
– Тывада сарыг шажынның чүдүкчулери Чырыткылыг 14-ку Далай-Лама башкының төрүттүнген хүнүн демдеглээн.
– Балык, эът, ногаа аймаа болгаш ары чигири. Кызылдың «Восток» автобустар доктаар черниң шөлүнге көжүп чоруур ярмарканы ажыткан.


18.01.19

Сегодня ночью в Кызыле ровно в полночь открываются крещенские купания.


Пограничники Тувы упреждают различные нарушения в преддверии Шагаа.


Музейщики Тувы готовят необычную выставку всемирного буддизма.


• Архив выпусков

18.01.19

Чазак Даргазы «Чоннун оолдары» биле ужурашкан.


PapaRazzi Group кодээ черлерге чаштарга спортчу шолчугештерни тудар.


«Тыванын эриг баарлыг чуректери» ачы буян ярмарказын эрттирген.


7 харлыг чаш-толду болгаш 18 харлыг уругну устурген чолаачыларны дилеп турар.


• Архив выпусков