Медээлер Тыва Черде 09 07 2018

– Россия-Хорватия оюнунуң үезинде футбол аарыкчыларынга Кызылга үш улуг фан-зонаны ажыткан.
– Улуг-Хем кожуунда Хайыракан даанын эдээнге «Тываның чүрээнче копка оруктап» деп шоу-фестивальга республиканың 16 дизайнерлери киришкен.
– Көдээ ишчилернин кол байырлалы Наадым бо чылын 14-15 хүннеринде болур, амгы үеде малчыннарның байырлалынга белеткел ажылдары кидин-түлүк.


22.03.19

Алтай, Тува и Карелия получат 90 млн рублей на создание визит-центров экотуризма


Подделка документов


Социальный картофель


Назначен новый председатель РО «Педагогическое общество России»


• Архив выпусков

22.03.19

Тыванын 1055 доозукчу класстарынын оореникчилери Чангыс аай куруне шылгалдарынга шенелдени эрткен.


Эрзин кожуунга март эгезинде социал патронаж уезинде кээргенчиг байдалга чааскаан чурттап турган кырган-аваны илереткен.


Кок-оол аттыг национал театр аныяктарны культурага ооредир.


Март 30-де Санкт-петербургка тыва чурукчу Ольга Ондарнын «Окраины» деп делгелгези ажыттынар.


Оорлаан машинаны буруткедип тургаш туттурган.


Суд даргаларын томуйлаан.


• Архив выпусков