Медээлер 02.06.18


Тыва Республикада уругнуң эргелерин камгалаар бүрүн эргелиг төлээ Ольга Россова Республиканың Өг-бүле болгаш уруглар херээниң талазы-биле агентилелиниң өскүс уругларга бажың үлээр комиссиязының составында кирген.


Республиканың чазаа спирт садыгжылары өзек капиталын эвээш дизе үш катап көвүдедирин хүлээндирген хоойлу төлевилелин Дээди Хуралче киирген.


Хоорайдан дашкаар уруглар лагерьлеринге бирги дыштанылга сезону июнь 6-дан 15 ке чедер.


22.03.19

Алтай, Тува и Карелия получат 90 млн рублей на создание визит-центров экотуризма


Подделка документов


Социальный картофель


Назначен новый председатель РО «Педагогическое общество России»


• Архив выпусков

22.03.19

Тыванын 1055 доозукчу класстарынын оореникчилери Чангыс аай куруне шылгалдарынга шенелдени эрткен.


Эрзин кожуунга март эгезинде социал патронаж уезинде кээргенчиг байдалга чааскаан чурттап турган кырган-аваны илереткен.


Кок-оол аттыг национал театр аныяктарны культурага ооредир.


Март 30-де Санкт-петербургка тыва чурукчу Ольга Ондарнын «Окраины» деп делгелгези ажыттынар.


Оорлаан машинаны буруткедип тургаш туттурган.


Суд даргаларын томуйлаан.


• Архив выпусков