Медээлер 05.07.18


Кызылдың аэропортунуң реконструкциязы бо чылдын төнчүзунге чедир уламчылаар.


РФ-тиң Президентизиниң Чарлыы-биле 2008 чылда Россияның девискээринге «Өг-бүле чылын чарлаарының дугайында» күш кирип ажылдай берген.


Тываның кадык камгалал яамызы чурттакчы чон аразынга ниити диспансеризация чорудуп турар үеде, таакпы тыртарынга хамаарыштыр анкетаны база тургускан.


22.03.19

Алтай, Тува и Карелия получат 90 млн рублей на создание визит-центров экотуризма


Подделка документов


Социальный картофель


Назначен новый председатель РО «Педагогическое общество России»


• Архив выпусков

22.03.19

Тыванын 1055 доозукчу класстарынын оореникчилери Чангыс аай куруне шылгалдарынга шенелдени эрткен.


Эрзин кожуунга март эгезинде социал патронаж уезинде кээргенчиг байдалга чааскаан чурттап турган кырган-аваны илереткен.


Кок-оол аттыг национал театр аныяктарны культурага ооредир.


Март 30-де Санкт-петербургка тыва чурукчу Ольга Ондарнын «Окраины» деп делгелгези ажыттынар.


Оорлаан машинаны буруткедип тургаш туттурган.


Суд даргаларын томуйлаан.


• Архив выпусков