Медээлер 08.07.18


Бо чылын өскүс уругларга болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругларга чуртталга оран-савазы-биле хандырылга деп программа езугаар 136 оран-саваны тудар.


Июнь 13-тен тура, республика девискээринге ажыттынган Сарыг-Сеп, Эрзин, Ак-Довуракче автобустар рейстери чонга кончуг эптиг болуп турар.


Улуг-Хем кожууннуң Ийи-Тал сумузунда чаа чараш, өнгүр школа бажыңын туткан.


22.03.19

Алтай, Тува и Карелия получат 90 млн рублей на создание визит-центров экотуризма


Подделка документов


Социальный картофель


Назначен новый председатель РО «Педагогическое общество России»


• Архив выпусков

22.03.19

Тыванын 1055 доозукчу класстарынын оореникчилери Чангыс аай куруне шылгалдарынга шенелдени эрткен.


Эрзин кожуунга март эгезинде социал патронаж уезинде кээргенчиг байдалга чааскаан чурттап турган кырган-аваны илереткен.


Кок-оол аттыг национал театр аныяктарны культурага ооредир.


Март 30-де Санкт-петербургка тыва чурукчу Ольга Ондарнын «Окраины» деп делгелгези ажыттынар.


Оорлаан машинаны буруткедип тургаш туттурган.


Суд даргаларын томуйлаан.


• Архив выпусков