Медээлер 19.07.18


Тус чер органнарының бот башкарылгазының эрткен чылгы ажылын түңнээн.


Наадым байырлалынга Тываның инженерлер ассоциациязы малчыннарга хүн-биле ажылдаар батареяларны көргүскен.


Таңды кожууннуң девискээринде республиканың күш-ажыл болгаш социал-камгалал яамызының чагыы-биле туткан «Арголик» тыва ады Уургайлыг деп туристчи-кадыкшыл комплекизи байырлыг байдалга ажыткан.


22.02.19

Утверждены вице-мэры Кызыла.


Ограничение движения транспорта.


В казну столицы возвращены 6 миллионов 300 тысяч рублей.


Передача электросетей.


Среднестатистический портрет мужчины живущего в Туве.


• Архив выпусков

22.02.19

Президент Владимир Путиннин федералдыг хуралга кылган Айыткалынын сос бурузун эрге-чагырганын куусеки органнары-даа, бодуун чон-даа сайгарып турар.


Инвесторлар социал программаларга киржип эгелээн.


Тыванын хогжулдези демир-оруктан хамааржыр.


Чолаачыны этээн дээш инспектор домзактай берген.


• Архив выпусков