Медээлер 08.08.18


Тывага ажылдаары-биле келген 50 шеригжиткен дээди өөредилге черлериниң доозукчулары-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ужурашкан.


Сукпактың чурттакчылары чуртталга коммунал ажыл-агыйының хандырылгазының талазы-биле нарын байдалда турар.


«Юность» лагеринге «Куш-ажылга болгаш камгалалга белен» деп кыйгырыглыг спортчу байырлал эрткен.


22.02.19

Утверждены вице-мэры Кызыла.


Ограничение движения транспорта.


В казну столицы возвращены 6 миллионов 300 тысяч рублей.


Передача электросетей.


Среднестатистический портрет мужчины живущего в Туве.


• Архив выпусков

22.02.19

Президент Владимир Путиннин федералдыг хуралга кылган Айыткалынын сос бурузун эрге-чагырганын куусеки органнары-даа, бодуун чон-даа сайгарып турар.


Инвесторлар социал программаларга киржип эгелээн.


Тыванын хогжулдези демир-оруктан хамааржыр.


Чолаачыны этээн дээш инспектор домзактай берген.


• Архив выпусков