Медээлер 09.08.18


Иштики херектер органнарының хоочуну Анна Иргитке 90 харлааны- биле ооң коллегалары байырын чедирген.


«Чечектелген кызыл» деп мөөрей уламчылап турар. Комиссия кежигүннери албан черлерин кезип, көрүп турар.


Август 6-да Кызыл кожуунуң төп эмнелгезинче дөрт харлыг бичии уруг перманганат калийден хоранангаш кирген.


22.02.19

Утверждены вице-мэры Кызыла.


Ограничение движения транспорта.


В казну столицы возвращены 6 миллионов 300 тысяч рублей.


Передача электросетей.


Среднестатистический портрет мужчины живущего в Туве.


• Архив выпусков

22.02.19

Президент Владимир Путиннин федералдыг хуралга кылган Айыткалынын сос бурузун эрге-чагырганын куусеки органнары-даа, бодуун чон-даа сайгарып турар.


Инвесторлар социал программаларга киржип эгелээн.


Тыванын хогжулдези демир-оруктан хамааржыр.


Чолаачыны этээн дээш инспектор домзактай берген.


• Архив выпусков