Медээлер 09.08.18

Бо чылдың чүгле июнь-август айларда безин тайга киргеш, 5 кижи аскаш тывылган. Бүгү Россияның Улусчу Фронтузунуң Тывада регионалдыг салбырының идекпейжилери «Самыылыгның чүрээ» деп улустуң чылдар-биле кагдынган садты арыглап чаагайжыдарынче бирги базымны кылган. Август 14-те Тываның национал музейинге шыдыраалар делгелгези болур.


Бо чылдың чүгле июнь-август айларда безин тайга киргеш, 5 кижи аскаш тывылган.


Бүгү Россияның Улусчу Фронтузунуң Тывада регионалдыг салбырының идекпейжилери «Самыылыгның чүрээ» деп улустуң чылдар-биле кагдынган садты арыглап чаагайжыдарынче бирги базымны кылган.


Август 14-те Тываның национал музейинге шыдыраалар делгелгези болур.


22.02.19

Утверждены вице-мэры Кызыла.


Ограничение движения транспорта.


В казну столицы возвращены 6 миллионов 300 тысяч рублей.


Передача электросетей.


Среднестатистический портрет мужчины живущего в Туве.


• Архив выпусков

22.02.19

Президент Владимир Путиннин федералдыг хуралга кылган Айыткалынын сос бурузун эрге-чагырганын куусеки органнары-даа, бодуун чон-даа сайгарып турар.


Инвесторлар социал программаларга киржип эгелээн.


Тыванын хогжулдези демир-оруктан хамааржыр.


Чолаачыны этээн дээш инспектор домзактай берген.


• Архив выпусков