Медээлер 10.08.18

Тываның Чазаа арагага удур хоойлуже эдилгелерни киирген. Бо хүннерде республикада мал чеминиң белеткели кидин-түлүк чоруп турар. «Школага белеткенип алырынга дузалаш» деп акция бо хүннерде ажылын эгелээр.


Тываның Чазаа арагага удур хоойлуже эдилгелерни киирген.


Бо хүннерде республикада мал чеминиң белеткели кидин-түлүк чоруп турар.


«Школага белеткенип алырынга дузалаш» деп акция бо хүннерде ажылын эгелээр.


22.02.19

Утверждены вице-мэры Кызыла.


Ограничение движения транспорта.


В казну столицы возвращены 6 миллионов 300 тысяч рублей.


Передача электросетей.


Среднестатистический портрет мужчины живущего в Туве.


• Архив выпусков

22.02.19

Президент Владимир Путиннин федералдыг хуралга кылган Айыткалынын сос бурузун эрге-чагырганын куусеки органнары-даа, бодуун чон-даа сайгарып турар.


Инвесторлар социал программаларга киржип эгелээн.


Тыванын хогжулдези демир-оруктан хамааржыр.


Чолаачыны этээн дээш инспектор домзактай берген.


• Архив выпусков