Медээлер Тыва Черде 12 09 2018

– Тываның Баштыңы пенсия хоойлужудулгазынга хамаарыштыр санал-оналын бодунуң социал четкилерде амы-хууда блогунга бижээн.
– ТКУ-нуң ниити-чуртталга бажыңнарынче студентилерни чурттадып эгелей берген.
– Бо хүннерде Тываның ховар, күрүне камгалалында черлик аң-меңи болгаш үнүштери кирген чаа Кызыл дептер чырыкче үнген.
– Дүүн бүгү чурт элээр чоруктун хүнүн демдеглеп турган.


18.09.18

Восемь человек получили различные увечья после ДТП у посёлка Усть-Элегест.


Тува неплохо показала себя в налоговой политике среди прочих регионов России.


Штраф руководителю Тес-Хема за пренебрежение своими обязанностями.


Школьники республики знакомятся с достопримечательностями Крыма.


• Архив выпусков

18.09.18

Бо хунде хамык кичээнгей – чылыдылга одалга топтеринге.


Улуг-Хем кожууннуң 70 хире хой ажы-толдуг өг-булелери «социал хомурну» алыр.


Эрткен соңгулдаларнын туңнелдери.


«Чечектелген Кызыл» деп мөөрейнин тиилекчилери илереттинген.


• Архив выпусков