Медээлер Тыва Черде 17 09 2018

-Республиканың школа-интернадының 60 чыл ою, Тываның кадеттер корпузунуң 15 чыл байырлалын Национал театрга демдеглеп эрттирген.
-Эрткен дыштаныр хүннерде, бүдүн чуртка 17-ги студентилер парады болган. Тыва ук хемчегни бир дугаар деткип, каттышкан. Аныяктар сесерлиинге бирги курстуң студентилери байырлыг байдалга дангыраан бергеннер.
-Эрткен неделяда Тывада бир дугаар херээжен чонну чараштаар специалистер белеткээр тускай өөредилге төвун Тываның экономика яамызының деткимчези-биле ажыткан.
-Тываның Национал музейинге ховар делгелге улуг сонуургалды оттурган. Коллекционерлерниң делегей чергелиг фестивалы чедиишкинниг эрткен.
-Чөөн-Хемчик кожуунга черниң уг-шиин тывар спорттуң Тывага бирги эгелекчизи Андрей Ойдупка тураскааткан спортчу хемчеглер эрткен.


22.02.19

Утверждены вице-мэры Кызыла.


Ограничение движения транспорта.


В казну столицы возвращены 6 миллионов 300 тысяч рублей.


Передача электросетей.


Среднестатистический портрет мужчины живущего в Туве.


• Архив выпусков

22.02.19

Президент Владимир Путиннин федералдыг хуралга кылган Айыткалынын сос бурузун эрге-чагырганын куусеки органнары-даа, бодуун чон-даа сайгарып турар.


Инвесторлар социал программаларга киржип эгелээн.


Тыванын хогжулдези демир-оруктан хамааржыр.


Чолаачыны этээн дээш инспектор домзактай берген.


• Архив выпусков