Медээлер Тыва Черде 18 09 2018

-Кызылда сентябрь 14-тен эгелеп одалга сезону эгелээн.
-Бо хүннерде республикада чаъстыг хүннер тургустунганы-биле мал чеминиң белеткел ажылынга бергедээшкиннерни тургузуп турар. Амгы уеде республикада 217 муң тонна сиген кестинген.
-Кызылга 3 миллион рубль үнелиг ювелирлиг кылыглар оорлаанынга каразыттырып турар кижи туттурган.
-Тывада бүгү Россия чергелиг «Кылаштап чоруур автобус» деп акция уламчылап турар.


22.10.18

В Чадане красноярские специалисты монтируют новую котельную.


Сегодня в рабочем графике хурала представителей Кызыла – объединённое заседание депутатов.


Сегодня томские наркологи поделятся современными методами работы с коллегами из Тувы.


• Архив выпусков

22.10.18

РФ-тиң бойдус курлавырлары болгаш экология министри Дмитрий Кобылкин биле Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол ажылчын хуралды эрттирген.


Россияның криминалистика албаны тургустунганындан бээр 62 чыл болган.


Тываның шериг комиссариады Россияның чепсектиг күштеринче шериг назылыг оолдарнын баштайгы бөлүүн чоруткан.


• Архив выпусков