Медээлер Тыва Черде 18 09 2018

-Кызылда сентябрь 14-тен эгелеп одалга сезону эгелээн.
-Бо хүннерде республикада чаъстыг хүннер тургустунганы-биле мал чеминиң белеткел ажылынга бергедээшкиннерни тургузуп турар. Амгы уеде республикада 217 муң тонна сиген кестинген.
-Кызылга 3 миллион рубль үнелиг ювелирлиг кылыглар оорлаанынга каразыттырып турар кижи туттурган.
-Тывада бүгү Россия чергелиг «Кылаштап чоруур автобус» деп акция уламчылап турар.


22.02.19

Утверждены вице-мэры Кызыла.


Ограничение движения транспорта.


В казну столицы возвращены 6 миллионов 300 тысяч рублей.


Передача электросетей.


Среднестатистический портрет мужчины живущего в Туве.


• Архив выпусков

22.02.19

Президент Владимир Путиннин федералдыг хуралга кылган Айыткалынын сос бурузун эрге-чагырганын куусеки органнары-даа, бодуун чон-даа сайгарып турар.


Инвесторлар социал программаларга киржип эгелээн.


Тыванын хогжулдези демир-оруктан хамааржыр.


Чолаачыны этээн дээш инспектор домзактай берген.


• Архив выпусков