Медээлер Тыва Черде 21 09 2018

– Улуг эртемден археолог, төөгү эртемнериниң кандиады Монгуш Хургул-оолович Маңнай-оолду бо хүн сөөлгү оруунче удээр хамааты кажыыдал езулалы болган.
– Бүдүн Россияга бир-ле дугаар «100 шоодай картофельдин 40 хуузун алыр» деп акция доостур чадазынче шилчий берген.
– Тываның Арзылаң мөгези Маадыр Монгуш бо хүннерде 50 харлаан юбилейин демдеглеп турар. Алдарлыг, чоннуң ынак мөгезинге делгелгени ажыткан.
– Элистага «Эгил, эжим, эгил» шииниң көрүлдези болган.


22.02.19

Утверждены вице-мэры Кызыла.


Ограничение движения транспорта.


В казну столицы возвращены 6 миллионов 300 тысяч рублей.


Передача электросетей.


Среднестатистический портрет мужчины живущего в Туве.


• Архив выпусков

22.02.19

Президент Владимир Путиннин федералдыг хуралга кылган Айыткалынын сос бурузун эрге-чагырганын куусеки органнары-даа, бодуун чон-даа сайгарып турар.


Инвесторлар социал программаларга киржип эгелээн.


Тыванын хогжулдези демир-оруктан хамааржыр.


Чолаачыны этээн дээш инспектор домзактай берген.


• Архив выпусков