Медээлер Тыва Черде 24 09 2018

-Чаа-Хөлдүң төп одалга чериниң септелгези доостурунуң кырында.
-Бүгү Россияның Улусчу фронтузунуң идепкейжилери Кызылдың оң талакы эрииниң чурттакчылары-биле ужурашкан.
-Чөөн-Хемчик кожууннуң Баян-Тала сумузу 90 чылдаан байырлалын демдеглээн.


22.02.19

Утверждены вице-мэры Кызыла.


Ограничение движения транспорта.


В казну столицы возвращены 6 миллионов 300 тысяч рублей.


Передача электросетей.


Среднестатистический портрет мужчины живущего в Туве.


• Архив выпусков

22.02.19

Президент Владимир Путиннин федералдыг хуралга кылган Айыткалынын сос бурузун эрге-чагырганын куусеки органнары-даа, бодуун чон-даа сайгарып турар.


Инвесторлар социал программаларга киржип эгелээн.


Тыванын хогжулдези демир-оруктан хамааржыр.


Чолаачыны этээн дээш инспектор домзактай берген.


• Архив выпусков